Kominek z płaszczem wodnym - zabezpieczenia

29 Marzec
2016

Kominek z płaszczem wodnym to tani sposób na ogrzanie wody, które zimą zapewnia ciepło w całym domu.  Drewno to tanie i naturalne paliwo, łatwo dostępne. Jest alternatywnym rozwiązaniem dla kotła, jednak w porównaniu do niego nie potrzebna nam kotłownia, gdyż kominek taki może być ozdobą naszego salonu.

            Instalacja kominka z płaszczem wodnym jednak powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia, które będą zapobiegać zbytnim wzrostom ciśnienia wody, odprowadzą nadmierną ilość ciepła oraz zakumulują ciepło.

Otwarte naczynie wyrównawcze

            Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji uchroni  nas tzw. otwarte naczynie wyrównawcze, inaczej zwane również przelewowym.  Jest to zbiornik, który instaluje się nad najwyższym punktem całej instalacji. Posiada od otwór, który pozwala na uchodzenie powietrza, dzięki czemu ciśnienie w instalacji nie wzrasta po nagrzaniu wody. Gdy woda
w instalacji się schłodzi wraca z powrotem do rur i zasysa powietrze.

            Pojemnik taki powinien być odpowiedniej wielkości. Ustala się ją poprzez obliczenia opisane w normie PN-91/B-02413.  Z informacji w niej zawartych dowiemy się również jaką średnice powinny posiadać rury łączące instalację i naczynie. Zazwyczaj mają one średnicę 2,5 cm przy instalacji ze źródłem ciepła o mocy maksymalnej 30 kW.

            Najlepszym rozwiązaniem dla osób, które są laikami w takich sprawach jest zakup instalacji wraz z kompletem dopasowanych elementów zabezpieczenia wraz z instrukcją montażu.

Odprowadzanie nadmiaru ciepła   

            Wyróżnia się trzy systemy odprowadzania ciepła, które można zastosować w kotłach grzewczych: szybko wyłączający, częściowo wyłączający lub niewyłączalny. W przypadku kotłów wyposażonych w płaszcz wodny odpowiednim zabezpieczeniem jest system niewyłączalny. Wytyczne można znaleźć w normie PN-EN 303-5:2002 dotycząca kotłów grzewczych.

            System ten stosuje się w sytuacjach, gdy moc cieplna nie przekracza 100 kW, urządzenie grzewcze posiada regulator temperatury oraz mechanizm do odprowadzania nadmiaru ciepła.

            Jednym z takich urządzeń jest wężownica schładzająca, która posiada moc większą niż urządzenie grzewcze. Ma ona zazwyczaj postać miedzianej rury, która jest montowana,
w miejscu, gdzie woda osiąga najwyższą temperaturę. Gdy temperatura w płaszczu wodnym osiągnie 95 stopni Celsjusza zimna woda obniża temperaturę w płaszczu. Woda później odpływa do kanalizacji. Może być jednak ona gorąca, dlatego też powinna przechodzić przez studzienkę schładzającą.

 

To może Cię zainteresować